Aktiviteter

 

Dato

Sted

Aktivitet

01. november Sydsjælland Apportering
03. november Sydsjælland Træningsjagt
05. november Vestsjælland Apportering
07. november Sydsjælland Apportering
09. november Sydsjælland Apportering
11. november Vestsjælland Apportering
12. november Sverige Championship SGL
13. november Sverige Championship SGL
17. novem,ber Sydsjælland Apportering
18. november Vestsjælland Apportering
20. november Sverige Swedish Gundogleauge
22. november Sydsjælland Apportering
27. november Sverige Swedish Gundogleauge
28. november Sydsjælland Apportering
30. november Sydssjælland Apportering

 

 

© Copyright, 2008 seahill-high-wind.dk